0612457859 Andre@tothepoint.in

to the point

to the point

faciliteert ont-wikkeling

 

Waar loop jij tegen aan?

Wil je WEL professionele ondersteuning maar NIET op de sofa bij de psycholoog? Maak dan nu een afspraak voor een professionele sessie waarbij jij op nummer een komt en er volop aandacht en tijd is voor jou. 

Gericht en to the point werken aan jouw vraagstukken.

Misschien zijn er bepaalde aspecten van jezelf waar je moeite mee hebt en die je graag zou willen veranderen. Indien jij jezelf hierin herkent kan ondersteuning van to the point je waarschijnlijk een goede uitkomst bieden.

“de reis van herkomst naar bestemming”

Waar loop jij tegen aan?

Geen langdurige trajecten en geen ingewikkelde procedures maar snel en to the point aan de slag met jouw vraagstukken.Door nu actie te ondernemen en werkelijk aan de slag te gaan met de zaken die voor jou belangrijk zijn geef je een cadeau aan jezelf. We zullen werken aan de thema’s die nu spelen en we zullen vanuit diverse invalshoeken jouw vragen onderzoeken.

Wat levert het je op?

Je bekijkt je probleem vanuit een ander perspectief

Je doet nieuwe ideeën en inzichten op

Je weet welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken

Je kunt weer verder met nieuwe motivatie en energie

Je leer van je eigen reflecties

Aan het einde van de bijeenkomst zal je meer inzicht en handvatten hebben voor wat er werkelijk nodig is om een natuurlijke volgende stap te kunnen zetten in jouw ont-wikkeling.

Binnen 48 uur reageer ik op jouw mail en een afspraak is vaak al binnen één tot twee weken mogelijk. Afspraken kunnen ook in avonduren plaatsvinden. 

Gericht en to the point werken aan jouw vraagstukken.

to the point faciliteert onder andere bij vraagstukken rond om onderstaande thema’s staat jou thema hier niet bij en heb je een ander vraagstuk neem gerust contact op.

Het vinden en maken van de juiste keuzes.

Het oplossen van stress, twijfels en dilemma’s.

Het vinden van balans tussen moeten en willen,

Angsten, onzekerheid

Burn-out, overspannenheid, depressieve gevoelens

Beter functioneren

Meer controle over je eigen leven

Zelfontwikkeling

Je wilt meer lijn in je leven.

Beter communiceren, betere beslissingen nemen

Een combinatie van pragmatisch en liefdevol handelen met humor en daadkracht!

Als faciliteerder van ontwikkelingstrajecten ondersteun ik bij persoonlijke-, professionele- en organisatie ontwikkelingen.  Dit houdt in dat de bestaande vraagstukken vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid worden onderzocht en dat we daarmee gezamenlijk aan de slag gaan. We kijken en luisteren naar de hele verhalen en gaan praktisch aan het werk met de zaken waar het werkelijk over moet gaan. Steeds samen luisteren, kijken, voelen en werken aan dat wat nodig is. De door mijn opgebouwde ervaring in het werken met mensen en organisaties kan ik een wezenlijke bijdrage leveren aan ontwikkelingsprocessen.
Mijn stijl, kenmerkt zich door het werken vanuit verschillende invalshoeken en stromingen en het werken op de verschillende menselijke bewustzijnslagenFysiek,emotioneel,psychisch,energetische laag.  Niets is gek.
Opleidingen en ervaringen, ik ben opgeleid tot psychosociaal-therapeut, relatie-therapeut , supervisor en teamcoach. In 2022 heb ik de masteropleiding begeleidingskunde afgerond.
Ik ben een pragmatische, ondernemende en doortastende begeleidingskundige met nadrukkelijk oog voor mensen en een sterke drive om in samenwerking een bijdrage te leveren aan vernieuwing en optimalisering. Mijn werkstijl is resultaat- en procesgericht, daarbij rekening houdend met en inspelend op de behoeften van de diverse factoren in het veranderingsproces. Ik zoek naar oplossingen binnen en buiten de context en werk gemakkelijk op alle niveaus; bestuur, directie, middenkader, overig personeel. Ik ben empatisch en gevoelig voor het creëren van een goede sfeer en van draagvlak.

 

 

to the point heeft een groot netwerk aan collega’s waar we naar kunnen doorverwijzen als dit wenselijk is.

to the point is lid  van de 

Lvsc  nr  ST 00564

Begeleidingsvormen

Supervisie

Gezondheidszorg, onderwijs en welzijn  zijn als sectoren fors in beweging. Voorbeelden hiervan zijn de sterk toenemende vergrijzing, de tekorten aan personeel, oplopende kosten en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.

Coaching

Coaching leidt tot verandering, transformatie, en heeft positieve effecten op hoe jij je voelt in je leven en je werk. Als je je goed voelt presteer je beter; dat wat je onderneemt heeft succes, je ervaart meer momenten van ‘flow’.

Mannencoaching

“Het ontdekken en herontdekken van je mannelijke kracht. Als vertrekpunt voor betekenisvolle relatie met jezelf en je omgeving”. In alle opzichten verschillen mannen van vrouwen, soms heel duidelijk en soms minder duidelijk

Begeleidingskundige vraagstukken

Begeleidingskundige vraagstukken, in elk veranderingstraject zet je dingen op het spel. Hoe laat je los wat je weet? En hoe kun je ontspannen omgaan met het wegvallen van waarheden die mogelijk niet meer relevant zijn?

Waarom nu supervisie

Bij het inspelen op die veranderingen spelen professionals een steeds grotere rol. In toenemende mate worden er steeds meer eisen gesteld aan flexibele contactuele vaardigheden in je werk. Volstond het eerder om goed te zijn als onderwijskracht, of als hulpverlener goed met een cliënt of patiënt om te kunnen gaan, nu voldoet dit niet meer. Van jou wordt verwacht dat je de instelling of organisatie waar je werkt kunt vertegenwoordigen en profileren. Verder wordt steeds meer verwacht dat je samenwerkt met andere disciplines. Er wordt voortdurend een beroep gedaan op het geven van inzicht in wat je doet met de betrokkenen die je begeleidt of onderwijst. Dit roept vragen op als: “Hoe profileer ik me dan, wat vertel ik wel en wat vertel ik niet over de mensen die ik begeleid en ben ik dan nog loyaal aan klant, instelling of beroepsgroep?”. Ook binnen de eigen instelling of organisatie doet zich in toenemende mate een kentering voor. Supervisie geeft je als werker nieuwe handvaten om met zelfvertrouwen deze veranderingen te kunnen implementeren in je werk.

Individueel of groepssupervisie

Bij de individuele supervisie gaat de volledige aandacht naar de supervisant.  De zittingen duren 1 uur. Bij uitstek een plek om eigen thema’s, blokkades en vraagstellingen uit te werken en te bekijken hoe die zich verhouden tot het eigen ervaringsleren. Deze vorm is tevens handig voor het ontwikkelen van één specifieke vraag of een update van kennis en inzicht voor de ervaren werker. Deze vorm leent zich er goed voor om enkele sessies af te spreken. Vooral geschikt voor werkers die eerder supervisie gehad hebben.

Groepssupervisie bestaat uit 2, 3 of 4 supervisanten en een supervisor. De zittingen duren gemiddeld 1,5, 2 of 2,5 uur.  In onderling overleg wordt afgesproken waar de zittingen plaatsvinden. De groepen worden bij voorkeur zo veel mogelijk samengesteld uit supervisanten die niet direct met elkaar samenwerken en uit dezelfde beroepsgroep komen. Er worden thema’s, blokkades en vraagstellingen uitgewerkt. In de supervisie wordt ook veel aandacht besteed aan het elkaar bevragen. We besteden aandacht op welke manier je het ontwikkelen van leren bij elkaar kunt stimuleren. Verder houden we ons bezig met diversiteit, de verschillende leerstijlen van supervisanten en organiserende principes die supervisanten er op na houden.

Voor aanvang van de supervisie en groepssupervisie

Algemeen.
Alvorens de supervisie begint, is er een kennismaking en bespreken we de doelen en wensen die de werker heeft. Tijdens dit gesprek wordt verder besproken:

 • Het aantal zittingen (in geval van registratie voor de beroepsgroep is de norm (LVSC) minimaal 10 zittingen)
 • Op welke manier brengt de supervisant materiaal in voor de supervisie en op welke manier wil hij of zij er verder mee aan het werk gaan.
 • Frequentie, evaluatie en afsluiting van de supervisie.
 • Afspraken over de kosten

Coaching

Kortom: je voelt je vrijer om te doen wat je graag wilt en het gaat je goed af; je voelt je in balans en vitaal en je hebt plezier in de dingen die je onderneemt. Coaching leidt tot persoonlijke- en professionele groei.

  Wanneer Coaching?

 • Het oplossen van stress, twijfels en dilemma’s.
 • Het vinden en maken van de juiste keuzes
 • Het vinden van balans tussen moeten en willen
 • Angsten, onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen
 • Burn-out, overspannenheid, depressieve gevoelens
 • Thema’s rondom intimiteit, seksualiteit en relaties
 • Leiderschapsvraagstukken

Persoonlijke ontwikkeling, groei en effectiviteit: je hebt het gevoel vast te zitten en je weet niet hoe  je verder moet. Je wilt meer lijn in je leven, beter communiceren, betere beslissingen nemen, nieuwe uitdagingen vinden en aangaan.

   Effecten:

  • Meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen Meer energie, vitaliteit
  • Meer ontspanning Beter functioneren
  • Meer controle over je eigen leven Zelfontwikkeling
  • Meer flow-ervaring

  Mannen zijn verschillend van vrouwen

  Mannen hebben ook een vrouwelijke kant maar wat ik vooral tegenkom in mijn praktijk zijn mannen die vragen hebben over de mannelijke kant van hun man-zijn. Doordat veel mannen opgegroeid zijn in een wereld met veel feminiene energie en vrouwelijke rolmodellen, denk hierbij aan dominante of overbezorgde moeders al dan niet in combinatie met zogenaamde afwezige vaders, is het moeilijk contact maken met gezonde mannelijkheid en mannenkracht. We hebben immers te weinig gezonde rolmodellen gehad.

  In relatie

  In de partnerrelatie zie ik vaak dat mannen en vrouwen een gelijke rolverdeling hebben gekregen, wat meestal leidt tot spanningen en gevoelens van ongeluk en onmacht. De man specifieke rollen zorgen namelijk voor bedding en veiligheid binnen de relatie en het gezin. Mannen die niet goed weten hoe ze dit moeten neerzetten en het gevoel en vertrouwen in hun rol kwijt zijn, kunnen ondersteuning gebruiken van andere mannen. 

  Alles zelf willen oplossen

  Mannen hebben over het algemeen niet geleerd om hun ervaring van onvermogen en twijfel te delen met andere mannen. Je ziet dat veel mannen lang alleen aan het worstelen zijn in hun zoektocht naar de antwoorden op hun vragen. 
  Het samen zoeken met andere mannen naar antwoorden wordt vaak gezien als zwakte bod, want “ik moet het toch alleen kunnen”.  

  Mannen hebben dit juist te onderzoeken en te leren in contact met andere mannen via broederschap en verbinding. Vaak zie ik dat mannen hun persoonlijke thema’s met vrouwen onderzoeken en dit veel te weinig ook met mannen doen. Het echte contact met mannen om hen heen is verloren gegaan en is het lastig om werkelijk diepgang en intimiteit te ervaren en te ontwikkelen met andere mannen. Het effect hiervan is dat wij mannen erg geneigd zijn alles zelf op te lossen en datgene wat ons werkelijk bezighoudt niet meer te delen met anderen. 
  Omdat mannen verschillend zijn van vrouwen in hun denken, handelen en voelen is het naar mijn idee erg belangrijk om vanuit deze verschillen te werken rondom de vragen die zich aandienen. 

  Herken je dit?

  • Problemen oplossen door te denken i.p.v. te voelen 
  • Gelijk in actie komen/handelen i.p.v. eerst goed te voelen wat nodig is 
  • Het is lastig om in contact komen met mijn gevoel
  • Ik doe alles en nog is het niet goed genoeg 
  • Het is lastig om woorden te geven aan mijn binnenwereld (wat speelt er in mij) 
  • Onmachtig voelen over de situatie waarin ik verkeer
  • Woede aanvallen en agressie 
  • Schuldgevoelens en angsten  
  • Moeilijk vinden om sorry te zeggen of de schuld op me te nemen 
  • Moeilijke gesprekken uit de weg gaan
  • Vluchten uit de situatie op het moment dat het erop aankomt 
  • Hoe geef ik mijn vaderschap vorm
  • Geen zin in seks of juist veel zin in seks ,erectie problemen 
  • Onzekerheid op het gebied van seksualiteit
  • Vreemdgaan
  • Uit onvrede mijn emoties verdoven door veel drinken, roken, eten, seks,porno kijken

  Het zijn allemaal herkenbare thema’s bij mannen die gaan over relaties, liefde, intimiteit, seksualiteit, macht, leeftijd, vaderschap en opvoeding, vader/zoon thematiek, stress, afwijzing, leiderschap, werk, geld, rouw of gezondheid, geldzaken. Herken jij jezelf als man in deze thematiek en wil je daarin verandering aanbrengen.  Twijfel niet en zet de stap, gun jezelf een stuk begeleiding om hiermee aan de slag te gaan. Niets is gek of vreemd je bent welkom met al je vragen en thema’s.

  MannenWerk

  Onder de naam MannenWerk heb ik sinds 2008 tot en met 2019 samen met Guido Spijk en Edwin Holwerda vele workshops en mannengroepen begeleidt dus aan ervaring geen gebrek. De samenwerking is er nog altijd, dus doorverwijzen naar een van de workshops  is altijd mogelijk.

   

  Begeleidingskundige vraagstukken

  In elk veranderingstraject zet je dingen op het spel. Hoe laat je los wat je weet? En hoe kun je ontspannen omgaan met het wegvallen van waarheden die mogelijk niet meer relevant zijn?

  Als begeleidingskundige problematiseer ik belemmeringen in de professionele speelruimte en het krachtenveld van de organisatie teneinde missie en doelstellingen voor alle partijen optimaal te realiseren.  Dit doe ik door de belemmeringen te herkaderen als taaie vraagstukken binnen organisaties, Dat gebeurt in de vorm van analyse, handelingsonderzoek, coaching, supervisie en intervisie. Het in gesprek brengen van betrokken partijen bij belemmeringen (één-op-één of met meerdere partijen) speelt een belangrijke rol in mijn aanpak. Samen weer werken aan de bedoeling en de menselijke maat weer terugbrengen op de werkvloer en het grote geheel betrekken bij de vraagstukken. Dit alles in gezamenlijkheid vanuit samen onderzoeken, samen interventies bedenken en uitvoeren en samen reflecteren op inhoud en proces. Als begeleidingskundig faciliteer ik dit proces van zoeken en uitproberen. Wetende dat het nooit klaar en volmaakt is.

  Net zoals het gebroken bord op de foto, de Kintsugi (gouden reparatie, Japans) van dit bord maakt het allemaal alleen maar fraaier de schoonheid van imperfectie en vergankelijkheid.

  Wat zeggen anderen over mij

  André is iemand die liefdevol en met respect voor grenzen met je wil werken maar je zeker niet matst of laat ontkomen als het spannend wordt. Geen enkele vraag of thema is gek of onbespreekbaar. Met humor maakt hij zwaarte luchtig zonder de ernst weg te nemen. Hij is een inspirerend voorbeeld van hoe je stevigheid en zachtheid in balans kunt brengen. Behoefte aan contact of heb je een vraag?  Je bent welkom.

  Wil je duurzaam en succesvol aan jezelf werken

  Neem dan contact op:

  Mijn praktijk is prachtig gelegen vlakbij het Schollebos in Capelle Schenkel. Het is een mooie ruimte die huiselijk is ingericht en waar mensen zich snel thuis voelen. De ruimte is ook geschikt om met groepen te werken. Er is ruimschoots parkeergelegenheid voor de deur. De praktijk is goed te bereiken met het OV.  

  KVK

  70840415     

  BTW

  NL0016358688B10

  Contact

  Het getuigt juist van kracht en moed als je tot het inzicht komt dat begeleiding wenselijk is! Wees vandaag to the point en kies om te gaan werken aan je vraagstukken! Laat je naam en je email achter en ik neem contact met je op!

  to the point accepteert uw privacy. De door u verstrekt gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en om u te helpen met uw vragen. to the point verstrekt en/of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.